Siste nytt - sist oppdatert 5.10.21

Da er malerne ferdig i denne omgang. Resten av boligmassen skaletter planen tas våren 2022. Styret kommer tilbake da med fremdriftsplan.

 

 

Kommende styremøter, saker må være styret i hende 4 dager før møtet: 17.8, 14.9, 12.19, 9.11 og 7.12
 

Sameiermøtet 2021 ble avholdt 8.6.21 i Sekkefabrikken. Alle har mottatt kopi av protokollen, enten på mail eller på papir