Siste nytt

Neste styremøte er 18. april. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet

 

Sameiermøtet ble avholdt 20.3.23 kl 19:00 på Slemmestad Mek. Protokollen fra møtet er lagt i postkassene.

 

Styrets sammensetning fra 20.3.23 er:

 

Tore Maaø, styreleder (var ikke på valg)

Morten N. Haug, styremedlem (valgt for 2 år)

Lene Hjermundrud, styremedlem (valgt for 2 år)

Nils Harsem, styremedlem (var ikke på valg)

Narve Langeland, styremedlem (var ikke på valg)

Monica Lauritzen, varamedlem (valgt for 1 år