Siste nytt

 

 

Kjøring og parkering på det fine  området vårt

Styret minner om at kjøring på området kun skal skje ved sykdom, bringing/henting av tunge gjenstander mm. Parkering skal skje i garasjeanlegget. Gjester spm parkerer på de 4 gjesteplassene vi har skal ha en lapp i ruta som viser hvem de besøker (Brv xx) samt et tlf. nummer gjesten kan nås på..

 

Styremøter

Neste styremøte er 06.08.2024. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet. Fortrinnsvis på mail til oddenmarina@gmail.com, evt. legges i styrets postkasse.

 

Sameiermøtet 2024

Møtet ble avholdt på Innbyggertorget 2.4.2024 og det var 40 stemmeberettigede. Protokollen fra møtet er dsitrbuert på https://tannlegenbryggen.no/..

 

På sameiermøtet 2024 ble følgende styre valgt:

 

Tore Maaø, styreleder (valgt for 2 år)

Morten N. Haug, styremedlem (ikke på valg)

Lene Hjermundrud, styremedlem (ikke på valg)

Nils Harsem, styremedlem (valgt for 2 år)

Narve Langeland, styremedlem (valgt for 2 år)

Monica Lauritzen, varamedlem (valgt for 1 år)