Siste nytt

Detaljreguleringsplanen for Vaterland/Slemmestad ble vedtatt 8.10.19 i Formannskapet og Kommunestyret. Vedtaket var enstemmig med noen mindre justeringer.

Se vedtaket her.


Styret har avgitt høringsuttalelse ifm detaljreguleringsplanen for Vaterland/Slemmestad:

Neste styremøte 10.12.19, saker som ønskes behandlet må sendes styret på mail (eller legges i styrets postkasse) senest 5.12.19


 Styret har svart på høringen, sameiere som ønsker en kopi av brevet kan sende en e-post til oddenmarina@gmail.com.