Siste nytt

Styremøter
Neste styremøte er 17.10.23. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet. Fortrinnsvis på mail til oddenmarina@gmail.com, evt. legges i styrets postkasse.

 

 

På sameiermøtet 2023 ble følgende styre valgt:

 

Tore Maaø, styreleder (var ikke på valg)

Morten N. Haug, styremedlem (valgt for 2 år)

Lene Hjermundrud, styremedlem (valgt for 2 år)

Nils Harsem, styremedlem (var ikke på valg)

Narve Langeland, styremedlem (var ikke på valg)

Monica Lauritzen, varamedlem (valgt for 1 år