Siste nytt

Fremdriftsplan maling, sist revidert 24.6.21

 

Bryggeveien nr:

 

36-40 Uke 17-23

26-34  Uke 24-28

16-24  Uke 27-31

8-14    Uke 31-33

2-6     Uke 33-34

 

 

Kommende styremøter, saker må være styret i hende 4 dager før møtet: 17.8, 14.9, 12.19, 9.11 og 7.12
 

Sameiermøtet 2021 ble avholdt 8.6.21 i Sekkefabrikken. Alle har mottatt kopi av protokollen, enten på mail eller på papir