Siste nytt - sist oppdatert 30.6.22

Neste styremøte er 16.8.22. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet: 

Oppdatert fremdriftsplan maling 2022

 

42-50: Uke 18-26

52-59: Uke 23-28

60-66: Uke 27-31

68-74: 31-35

 

Avsluttende arbeider: Uke 38