Siste nytt

Automatisk styring av lys i garasjeanlegget er under installasjon. Nedre garasje er ferdig, øvre garasje forventes ferdigstilt ile oktober 2022

 

Neste styremøte er 22.11. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet