Sameiermøtet

Det ordinære Sameiermøtet avholdes ihht vedtektene årlig og senest i april. Alle sameiere har møte- stemme- og talerett på Sameiermøtet (1 stemme pr. seksjon). Sameiere som ikke kan møte kan gi fullmakt til andre. Denne må medbringes i undertegnet stand til Sameiermøtet.