HMS i Odden Marina Boligsameie

Styret arbeider aktivt med Helse, Miljø og Sikkerhet og har anskaffet et Internkontroll (IK) system. Det innebærer at styret følger opp IK gjennom planlagte og definerte aktiviteter. Alle sameiere har mottatt informasjon om dette i eget rundskriv. Det er også levert ut en sjekkliste som den enkelte kan følge ifm egenkontroll.