Styret og styremøter

Styret for 2023-2024

Styreleder

Tore Maaø

 

Styremedlemmer

Morten N. Haug

Niils Harsem

Lene Hjermundrud

Narve Langeland

 

Varamedlem

Monica Lauritzen

 

Styremøter

Som hovedregel har Styret møter den første tirsdagen i hver måned. Saker som ønskes behandlet på Styremøtene må være Styret i hende senest fredag uken før. Sendes på mail til oddenmarina@gmail.com eller legges i styrets poskasse.