Innsendte bilder

Bilder fra festen Sekkefabrikken 29.10.11- sameiere og medlemmerer i Båtforeningen

  Sekkefabrikken2011.pdf     
  (242kb - 30 sec at 64K ISDN)

Gamle Slemmestad - bilder

  BilderfraGamleSlemmestad.pdf    
  (571kb - 1,2 min at 64K ISDN)

Badeplassen - brygga trenger reparasjon (fotograf Trond Stenslet

Sommer 2010 (fotograf Morten N. Haug)

"Med båtfeste i vestveggen" - fra Trulsvik i 46a har vi fått en artikkel fra "Røyken Rundt" datert 8.8.89 - artig lesing ....., i dag en realitet....

Medbtfesteivestveggen.pdf
(527kb - 1,1 min at 64K ISDN)