Vedlikeholdsplan 

Planen oppdateres årlig og dokumentet finner du i de årlige sameiermøtene