Vedlikeholdsplan for 2015 og de nærmeste 3-5 årene

Her finner du en vedlikeholdsrapport/plan for OMBS. Den er basert på en befaring foretatt i mai 2015. Styret jobber langsiktig etter denne planen, men avvik kan forekomme. Deler av planen innebærer høye kostnader og forutsetter godkjennelse på de årlige Sameiermøtene


Nyeste plan:

odden_marina_vedlikeholdsrapport_2015.pdf

Gammel plan:

OddenMarinavedlikeholdsrapport_plan2.pdf

(308kb - 38 sec at 64K ISDN)