Avfallshåndtering

  1. Papp (sammenbrettet), aviser, papir legges i container merket "papir". Dersom man foretar større innkjøp (TV, møbler) med stor emballasje/isopor, må man enten sørge for bortkjøring av dette selv eller be om at leverandøren tar det med seg (dette er ofte mulig å avtale ifm kjøp)
  2. All plast legges i egen container (stativ). Når sekken er full vennligst sett inn ny sekk og leggden fulle sekken i boden der fryseren står (nedre garasje, porten ved "sjøsiden")
  3. Restavfall, dvs. det som ikke kan resirkuleres, skal legges i container merket "restavfall"
  4. Organisk avfall, dvs. matrester etc, legges i container merket "organisk avfall" i egne poser for formålet
  5. Matrester som er svært luktende, dvs. skalldyrrester (for eksempel rekeavfall, krabbe, blåskjell) skal legges i dypfryser som man finner i boden i den nedre garasjen (porten ved "sjøsiden")
  6. Glass og flasker skal legges i eksterne gjenvinningsenheter, det er slike både på Statoil og Rortunet.