Praktisk

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering Papp (sammenbrettet), aviser, papir legges i container merket "papir". Dersom man foretar større innkjøp (TV, møbler) med stor emballasje/isopor, må man enten sørge for bortkjøring a...

Les mer

Hurtigbåt og buss

Hurtigbåt på hverdager (bussene går fra Toern eller Skolebakken) Sommerruter 2017: Les mer her B20 Slemmestad-Aker brygge Innstilt fra 3. juli til og med 6. august. Normaltid: Fra Slemmestad: 06:05, 0...

Les mer

Vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsplan for 2015 og de nærmeste 3-5 årene Her finner du en vedlikeholdsrapport/plan for OMBS. Den er basert på en befaring foretatt i mai 2015. Styret jobber langsiktig etter denne planen, me...

Les mer

Skipsanløp Norcemkaia

Styret er usikre på om sameierne er interessert i skipsanløpene. Med mindre vi får henv. om at dette er ønskelig droppes oppdateringene