Praktisk

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering Papp (sammenbrettet), aviser, papir legges i container merket "papir". Dersom man foretar større innkjøp (TV, møbler) med stor emballasje/isopor, må man enten sørge for bortkjøring a...

Les mer

Hurtigbåt og buss

Hurtigbåt på hverdager (bussene går fra Toern eller Skolebakken) Sommerruter 2017:

 

https://ruter.no/globalassets/rutetabeller/bat/baat-b20-rutetabell-01032022.pdf