Krise?

Ved en krise (lekkasjer, brann eller andre forhold som krever øyeblikkelig "action") kan du ringe:

Tore Maaø Styreleder og sekretær 952 60 660

Nils Harsem, Vaktmester, 990 72 406