Styremøter

Neste styremøte er 13.12.23. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet. Fortrinnsvis på mail til oddenmarina@gmail.com, evt. legges i styrets postkasse.

Sameiermøtet 2024 er berammet til 2.4.2024. Mer informasjon kommer nærmere møtet

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med oss

hCaptcha