Styremøter

Neste styremøte er 12.2.2024. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet. Fortrinnsvis på mail til oddenmarina@gmail.com, evt. legges i styrets postkasse.

Sameiermøtet 2024 er berammet til 2.4.2024. Varsel om møtet samt frister for å fremme saker sendes alle sameiere ila uke 7.

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med oss

hCaptcha