Sameiermøtet 2020 (utsatt fra 31.3.20)

Sameiermøtet ble avholdt i Sekkefabrikken 12.5.20. Salen var rigget for 50 personer og ihht myndighetenes anbefaling var det 1 meter avstand mellom alle.

 

Det var totalt 29 personer tilstede samt 10 fullmakter slik at antall stemmeberittigede var 39. Referat fra møtet sendes alle sameierne (med ordinær post).

 

Styret ble gjenvalgt og består av

 

Tore Maaø - styreleder

Lene Hjermundrud, styremedlem

Birgitte Hanstad, styremedlem

Nils Harsem, styremedlem

Narve Langeland, varamedlem

 

Første styremøte i "nytt" styre er berammet til 9.6. Saker som ønskes behandlet må sendes styret, fortrinnsvis på mail til oddenmarina@gmail.com. Alternativt kan sak legges i styrets postkasse.

 

 

Avholdes i Sekkefabrikken 12.5.2020 kl 19:00 med reg. fra kl 18:30. Ihht myndighetenes retningslinjer er maksimalt antall deltagere 50

 

Kommende styremøter:

Neste styremøte er 12.5.20, saker som ønskes behandlet må sendes styret på mail (eller legges i styrets postkasse) senest 08.05.2020

 

 

Ta kontakt med oss