Kommende styremøter, saker må være styret i hende 4 dager før møtet: 17.8, 14.9, 12.19, 9.11 og 7.12

 

 

Sameiermøtet 2021 ble avholdt 8.6.21 i Sekkefabrikken. Alle har mottatt kopi av protokollen, enten på mail eller på papir

 

 

 

 

Ta kontakt med oss