Neste styremøte er 4.5.21, saker som ønskes behandlet sendes fortrinnsvis på mail til oddenmarina@gmail.com. Alternativt kan sak legges i styrets postkasse. Frist 30.4.21.

Sameiermøtet er berammet til 11.5.2021. Sakspapirer distribueres etterhvert og senest 8 dager før møtet, dette iht vedtektene.

 

 

Styremøtene avholdes som hovedregel (avvik kan forekomme) den andre tiresdagen i hver måned

 

Sameiermøtet 2020 (utsatt fra 31.3.20)

Sameiermøtet ble avholdt i Sekkefabrikken 12.5.20. Salen var rigget for 50 personer og ihht myndighetenes anbefaling var det 1 meter avstand mellom alle.

 

Det var totalt 29 personer tilstede samt 10 fullmakter slik at antall stemmeberittigede var 39. Referat fra møtet sendes alle sameierne (med ordinær post).

 

Styret ble gjenvalgt og består av

 

Tore Maaø - styreleder

Lene Hjermundrud, styremedlem

Birgitte Hanstad, styremedlem

Nils Harsem, styremedlem

Narve Langeland, varamedlem

 

og gjelder perioden 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med oss