Forsikring

Sameiets forsikringsselskap (bygningmassen) er Protector, (fra og med 1.1.2024) polise nummer 3441033