Oversikt over styremøter 2022.

Neste styremøte er 18.10. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet: 

 

Sameiermøtet 2022 ble avholdt 21.3.22. Det var totalt 38 stemmeberettidige herav 8 fullmakter. Møtet ble avholdt på Innbyggertorget i Slemmestad og bevertningen var det Plenm som sto for. Protokollen fra møtet er mailet alle med mailadresse, de som ikke har mail har fått protokollen pr. ordinær post.

 

 

 

 

Ta kontakt med oss

hCaptcha