Styremøter

Neste styremøte er 06.08.2024. Saker må være styret i hende 4 dager før møtet. Fortrinnsvis på mail til oddenmarina@gmail.com, evt. legges i styrets postkasse.

 

 

 

 

 

 

 

Ta kontakt med oss

hCaptcha